Fotografia stanowi dokument zanurzenia ludzi w czasie. Krzysztof Kąkolewski
Page Designed by Tmaxwell